רשימת המלצות לפי סדר הא"ב של שמות הרבנים

 • ".. כל מי שקשה לו מוזמן לפנות וכל מי שלבו רחב לעזור לאחיו בני ישראל מוזמן לתרום..."

 • בזאת אני ממליץ על עמותת "מקימי- השער לכלכלה נבונה" בניהולו של ישראל ליבמן הפועלת במסירות רבה בהוצאת משפחות מסחרור כלכלי ע"י ייעוץ, הכוונה וסיוע כספי. מצווה גדולה לתרום ולסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה...

 • "כשמכם כן אתם - מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, וכל המסייעים בכך יבורכו בברכת התורה: פתוח תפתח את ידיך לענייך ולאביונך בארצך... כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' בכל מעשיך ובכל משלח ידיך"

 • עמותת 'מקימי' הינו ארגון שכולו חסד הפועל במסירות רבה, להוציא משפחות שנקלעו למשבר כלכלי על ידי ייעוץ, הכוונה וסיוע כספי. בזה זוכים לקיים מצות התורה 'וחי אחיך עימך'.

 • "הנני ממליץ בכל לב על פעולתכם לחלץ אנשים מחובות אדירים שנפלו עליהם, במיוחד התפעלתי על שהנכם מקפידים להיטיב – רק למוטבים כאלה שלקחו את האחריות המלאה על נפילתם"

 • "מי שבכוחו לעזור ל'מקימי' ע"י תרומה נדיבה שהיא במדרגה העליונה של צדקה תבוא עליו ברכה"

 • "..הריני להמליץ על עמותת ”מקימי“... כל מי שיש לו בעיה יוכל לפנות אליהם לקבלת עזרה במהירות ובצורה חיובית..."

 • גם אני מצטרף לקריאתו של הרב הגאון דב ליאור שליט"א ומאחל בהצלחה וברכה לכל המסייעים.

  זלמן ברוך מלמד.

 • "בלב שלם אני יכול להמליץ לפנות לעמותת 'מקימי' על מנת לקבל את התמיכה והסיוע הדרוש..."

 • "עמותת 'מקימי' נודעת בפעולותיה המבורכות...שתשרה שכינה במעשה ידיהם ויהי נעם ד' עליהם"

 • "אני מבקש אפוא להמליץ על עמותת מקימי ועל דרכה המיוחדת, בפעולתה לשם שמים וכדי לסייע בדרך המעולה ביותר של הצדקה – הדרך המביאה את המשפחות לטיפול כולל ומקצועי במצוקתן, כדי שהן עצמן תהיינה מסוגלות להתפרנס ממעשה ידיהן..."