"כשמכם כן אתם - מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, וכל המסייעים בכך יבורכו בברכת התורה: פתוח תפתח את ידיך לענייך ולאביונך בארצך... כי בגלל הדבר הזה יברכך ה בכל מעשיך ובכל משלח ידיך"