גם אני מצטרף לקריאתו של הרב הגאון דב ליאור שליט"א ומאחל בהצלחה וברכה לכל המסייעים.

זלמן ברוך מלמד.