במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, תיפתח בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופקדו 50 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.

כמו כן באפשרותכם  גם לחסוך לילדכם מינואר 2017 סכום נוסף של 50 ₪, מקצבת הילדים המשולמת לכם. כך, תגדילו את סכום החיסכון של ילדכם ל- 100 ₪ בחודש.

במידה והדבר אפשרי – מומלץ ביותר להגדיל את החסכון עבור הילדים ב50 שקלים נוספים – עם זאת עליכם לדעת שהכספים יהיו ברשות ילדכם לאחר גיל 18.

הכספים יועברו לחיסכון על שם ילדכם בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורה. כשימלאו לילדכם 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪.

ילד שימשיך לחסוך את כספי החיסכון במלואם עד גיל 21, יהיה זכאי לקבל מענק נוסף בסך 500 ₪. עד לגיל זה (21) הביטוח הלאומי גם ישלם את דמי הניהול על החיסכון.

חשוב לדעת שבאפשרותכם לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדיכם ובאיזה מסלול, אם לא תבחרו יושקעו הכספים כברירת מחדל בקופת גמל להשקעה במסלול בעל סיכון מועט, עבור ילדים שקטנים מגיל 15 או בבנק, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה עבור ילדים הגדולים מגיל 15.

למידע נוסף אודות תכנית "חסכון לכל ילד" - לחצו כאן

לבחירת מסלול החיסכון עבור ילדכם ולהכפלת סכום החיסכון  - לחצו כאן