קרן ההלוואות

עמותת מקימי - מאזן נכון ותקין

קרן ההלוואות ע"ש חיים יהודה רוזנסון ב"ר ישראל לייב ז"ל

·         משפחות אשר יפנו לקבלת סיוע מן הקרן יעברו איבחון ושיקוף כלכלי ע"י מלווה מקצועי מטעם עמותת מקימי במטרה לבחון את נחיצות ההלוואה לצורך שיקום המשפחה

·         המלווה יגיש את המלצתו במידה ונוכח כי מתן הלוואה ללא ריבית הינו צעד נדרש להבראת המשפחה, וכי בעקבות ההדרכה והליווי של מקימי המשפחה מנהלת אורח חיים מאוזן כלכלית ובעלת יכולת החזר.

·         המשפחה תידרש להבטיח את החזר ההלוואה באמצעות העמדת בטחונות ו/או 3 ערבים אשר חתומים אישית על ערבות בגובה מלוא סכום ההלוואה.

·         צוות מקצועי מטעם העמותה ייבחן את הבקשה ואת גובה הסכום הנדרש בהתאם לסוג הנושים והאפשרויות העומדות לרשות המשפחה על מנת להפחית את גובה החובות למינ' האפשרי.

·         ההמלצות המקצועיות יחד עם הבטחונות והערבויות להשבת ההלוואה יובאו בפני ועד העמותה , יובהר כי קבלת ההלוואה מותנית באישור וועד העמותה .

בקשת סיוע

דילוג לתוכן