"הנני ממליץ בכל לב על פעולתכם לחלץ אנשים מחובות אדירים שנפלו עליהם, במיוחד התפעלתי על שהנכם מקפידים להיטיב – רק למוטבים כאלה שלקחו את האחריות המלאה על נפילתם"

בקשת סיוע

גם אני רוצה לקבל כל חודש בחינם למייל טיפים ומאמרים - שיעזרו לי להתנהל נכון כלכלית!