"כשמכם כן אתם – מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, וכל המסייעים בכך יבורכו בברכת התורה: פתוח תפתח את ידיך לענייך ולאביונך בארצך… כי בגלל הדבר הזה יברכך ה בכל מעשיך ובכל משלח ידיך"

בקשת סיוע

גם אני רוצה לקבל כל חודש בחינם למייל טיפים ומאמרים - שיעזרו לי להתנהל נכון כלכלית!